faktoring progresywny

faktoring

faktoring
faktoring to czasami jedyne rozwiązanie

Coraz bardzie popularną wśród firm usługą finansową jest faktoring. Główną jego zaletą jest to, że firma która zdecyduje się na faktoring nie ma zagrożonej płynności finansowej. Za niewielką prowizję może sprzedać niejako swoją wierzytelność, przyspieszyć otrzymanie środków i nie czekać na przelew od spóźniającego się kontrahenta. W sektorze przedsiębiorstw niestety plagą są opóźnione płatności, a dzięki takim usługom jak faktoring płynność finansowa firmy, która czeka na płatność, nie jest zagrożona.

faktoring dla firm

faktoring zamiast kredytu
kredyt? niekoniecznie – pomyśl o faktoringu

Do niedawna, w przypadku nie otrzymania dużej płatności, jedynym ratunkiem dla firmy był krótkoterminowy kredyt – której jednak banki udzielały niechętnie. A jeśli już firmie został udzielony kredyt to na dosyć duży procent. Dzięki faktoringowi ten problem przestał istnieć. Firma może otrzymać płatność z faktury niemal natychmiast – pomniejszoną jedynie o niewielki procent. Dzięki temu może uniknąć trudnego zjawiska jakim jest często zator płatniczy. Firma decydująca się na faktoring musi oddać niewielki procent, jednak nie blokuje to jej dalszej działalności i może przystąpić do realizacji kolejnych inwestycji.

kto może wziąć faktoring

Taka forma finansowania zaległości została oczywiście stworzona dla przedsiębiorstw, które często borykały się z problemami zatorów płatniczych. Często kontrahent regulował płatność po kilku wezwaniach i przypomnieniach, a nierzadko dopiero do interwencji sądów. Teraz, dzięki faktoringowi, za niewielki procent naszego wynagrodzenia z faktury, możemy od razu dysponować należnymi pieniędzmi. Należy też wspomnieć, jeśli już mowa o zatorach płatniczych, że firma często musiała regulować należny podatek, nadal oczekując na przelew od kontrahenta. W przypadku wielotysięcznej należności, bardzo łatwo można było wpaść w zator płatniczy. W najlepszych wypadku firma zalegała z podatkiem do urzędu skarbowego. Często płacąc od takich zaległości należne odsetki. Choć wydaje się to absurdalne, tak niestety wygląda rzeczywistość polskich przedsiębiorców.

kontrahent nie płaci? wybierz faktoring!

faktoring
faktoring naprawdę się opłaca

Dlatego, jeżeli kontrahent zalega z płatnością, jedynym wyjściem może okazać się usługa faktoringowa. Lepiej zapłacić kilka procent od kwoty z faktury i działać dalej, niż oczekiwać, nie wiadomo ile jeszcze, na płatność ze strony kontrahenta. Tym bardziej, że niektóre przedsiębiorstwa wręcz opierają swoją działalność na opóźnionych płatnościach. Wiedzą, że do momentu wyroku sądu, są właściwie bezkarne. I mogą zalegać z należnością w nieskończoność!